Info Säite vun de Formateuren:

 

Fir déi nei Sessioun vun de Coursen 2019-2020, hu mir eng Equipe, bestoend aus 36 Formateuren.

Si sinn alleguer qualifizéiert an agreéiert vum "Ministère de l’Education nationale luxembourgeois".

 

Gestaltung vun eiser Equipe :

 

Fir Lëtzebuergesch : 5 Formateuren

Fir Franséisch :      23 Formateuren

Fir Däitsch :            3 Formateuren

Fir Englesch:           2 Formateuren

Fir Arabesch :         1 Formateur

Fir Informatik :       2 Formateuren